Hình ảnh CLB

Album – Sinh nhật chị Lê Việt Liên 30/5

11:05 chiều | 30/05/2012

 

 

CLBPNro: Tổ chức sinh nhật chia tay chị Cố vấn Lê Việt Liên, 30/5/2012

*** Album – Sinh nhật chị Lê Việt Liên – 30/5

 

 

 

Bucharest, 30/05/2012.

Dương Quỳnh Chi

 

 

 

 

 

Liên kết website