Video CLB

Video – Sinh hoạt của CLBPNro năm 2012 05/01/2012
"Kỷ niệm một năm ngày thành lập CLBPNro" - "Gặp gỡ và Chia tay" - Ông bà Đại sứ tổ chức liên hoan chia tay Cộng đồng ngày 23.6.2012 - "Vu lan báo hiếu" 8.9.2012 - "Ngày Phụ nữ Việt Nam" 20.10.2012...

Liên kết website