Hình ảnh CLB

Ảnh – Sinh hoạt của CLBPNro năm 2012

11:50 chiều | 22/12/2012

 

 

CLBPNro: “Lễ Giáng sinh 2012” – 22/12/2012

Ảnh – Lễ Giáng sinh 2012 – 22.12.2012

(Đang chỉnh sửa)

 

CLBPNro: “Ngày Phụ Nữ Việt Nam 20/10” – 20/10/2012

Ảnh – Ngày Phụ Nữ Việt Nam 20/10 – 20.10.2012

(Đang chỉnh sửa)

 

CLBPNro: “Vu Lan Báo Hiếu” – 8/9/2012

Ảnh – Vu Lan Báo Hiếu – 8/9/2012

(Đang chỉnh sửa)

 

CLBPNro: Chia tay Đại sứ Nguyễn Quang Chiến & Phu nhân – 16/6/2012

Ảnh – Gặp gỡ & Chia tay – 16/6/2012

(Đang chỉnh sửa)

 

CLBPNro: Tổ chức sinh nhật chia tay chị Cố vấn Lê Việt Liên, 30/5/2012

*** Album – Sinh nhật chị Lê Việt Liên – 30/5

 

CĐNVro: Chụp ảnh kỷ niệm với anh Chiến, chị Liên -5/2012

*** Album – Chụp ảnh kỷ niệm với anh Chiến, chị Liên – 5/2012

 

CLBPNro: Kỷ niệm 1 năm ngày thành lập CLBPNro, 22/1/2012

Ảnh – Kỷ niệm 1 năm ngày thành lập (22/1/2011-22/1-2012)

(Đang chỉnh sửa)

 

 

Bucharest 2012.

Dương Quỳnh Chi

 

 

 

 

 

Liên kết website