Hình ảnh CLB

Album – Chụp ảnh kỷ niệm với anh Chiến, chị Liên

11:12 chiều | 16/04/2012

 

 

CĐNVro: Chụp ảnh kỷ niệm với anh Chiến, chị Liên – 16/04/2012

*** Album – Chụp ảnh kỷ niệm với anh Chiến, chị Liên 

 

 

 

 

 

Bucharest, 16/04/2012.

Dương Quỳnh Chi

 

 

 

 

 

Liên kết website