Hình ảnh CLB

Album – “Đêm hội Hóa trang” chào mừng năm mới 2020

11:40 chiều | 29/12/2019

 

 

CLBPNro: “Đêm hội Hóa trang” chào mừng năm mới 2020 ( 29/12/2019).

*** Album – “Đêm hội Hóa trang” chào mừng năm mới 2020

 

 

Bucharest, 29/12/2019.

Dương Quỳnh Chi

 

 

 

 

 

Liên kết website