Hình ảnh CLB

Album – Dã ngoại tại Parcul Herăstrău nhân ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10

9:14 chiều | 12/10/2014

 

 

CLBPNro: Dã ngoại tại Parcul Herăstrău nhân ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 – 12/10/2014

*** Album – Dã ngoại tại Parcul Herăstrău nhân ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10

 

 

 

 

 

Bucharest, 12/10/2018.

Dương Quỳnh Chi

 

 

 

 

 

Liên kết website