Giới thiệu CLB

Câu lạc bộ sẽ là nơi gắn kết họ lại, là nơi để họ chia sẻ những kinh nghiệm, những vui buồn, học hỏi giúp đỡ lẫn nhau về mọi mặt. CLB cũng là nơi trang bị cho họ những kiến thức cần thiết và có ích trước mắt cũng như lâu dài, củng cố tình đoàn kết, phát hiện tài năng, là chỗ dựa tin cậy của phụ nữ ở mọi lứa tuổi. Cùng với Hội Người Việt, CLBPNro sẽ hỗ trợ mọi sinh hoạt của Cộng đồng, giúp Hội tổ chức và duy trì các lớp học hè tiếng Việt cho các cháu, tham gia vào các hoạt động đối ngoại của Đại sứ quán khi được mời.

Liên kết website