Con người – Cuộc sống

CNCS – Chiếc bình nứt 09/09/2012
Một người gùi nước ở Ấn Độ, có hai cái bình gốm lớn, mỗi cái được cột vào đầu của một sợi dây và rồi được đeo lên cổ anh ta để mang về nhà....

Liên kết website