Hình ảnh CLB

Ảnh – Sinh hoạt của CLBPNro năm 2014

11:55 chiều | 06/12/2014

 

 

 

CLBPNro: Liên hoan cuối năm – 6/12/2014

Ảnh – Liên hoan cuối năm – 6/12/2014

(Đang chỉnh sửa)

 

CLBPNro: Liên hoan chia tay anh Bùi Quang Minh – 19/11/2014

Ảnh – Chia tay Tham tán Công sứ Bùi Quang Minh – 19/11/2014

(Đang chỉnh sửa)

 

CLBPNro: Dã ngoại tại Parcul Herăstrău nhân ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 – 12/10/2014

*** Album – Dã ngoại tại Parcul Herăstrău nhân ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10

(Đang điều chỉnh)

 

 

CLBPNro: Sinh hoạt dã ngoại tại Parc Mogoşoaia  – 13/7/2014

Ảnh – Dã ngoại tại Parc Mogoşoaia  – 13/7/2014

(Đang chỉnh sửa)

 

CLBPNro: Chào mừng ngày QTPN 8/3 “Phụ nữ và Thời trang” – 8/3/2014

*** Album – “Phụ nữ và Thời trang” – 8/3/2014

(Đang chỉnh sửa)

 

 

Bucharest 2014.

Dương Quỳnh Chi

 

 

 

 

 

 

Liên kết website