Hình ảnh CLB

Ảnh – Sinh hoạt của CLBPNro năm 2018

11:49 chiều | 11/10/2018

 

 

CLBPNro: Chào mừng ngày Phụ Nữ Việt Nam 20/10 và liên hoan chia tay Đại sứ Trần Thành Công & Phu nhân (11/10/2018)

Ảnh – Chào mừng ngày Phụ Nữ Việt Nam 20/10

(Đang chỉnh sửa)

 

CLBPNro: Tham quan thành phố Ruse, Bulgaria (29/07/2018)

Ảnh – Tham quan thành phố Ruse, Bulgaria

(Đang chỉnh sửa)

 

CLBPNro: CLBPNro Đại hội lần thứ 4 (16/6/2018)

Ảnh – CLBPNro Đại hội lần thứ 4 

(Đang chỉnh sửa)

 

CLBPNro: Cựu Đại sứ Nguyễn Quang Chiến và phu nhân trở lại thăm Romania (14/6/2018-26/6/2018)

1/ Album Chụp ảnh kỷ niệm với Cựu Đại sứ Nguyễn Quang Chiến và phu nhân (17/06/2018 & 26/06/2018)

 

2/ Ảnh – Cựu Đại sứ Nguyễn Quang Chiến và phu nhân trở lại thăm Romania

(Đang chỉnh sửa)

 

CLBPNro: Paste tại công viên Herastrau (8/4/2018)

Album – Paste tại công viên Herastrau

 

CLBPNro: Kỷ niệm ngày 8/3 với chủ đề “Dạ hội Mùa Xuân” (11.03.2018).

Album – Kỷ niệm ngày 8/3 với chủ đề “Dạ hội Mùa Xuân”

 

 

Bucharest 2018.

Dương Quỳnh Chi

 

 

 

 

 

Liên kết website