Hình ảnh CLB

Ảnh – Sinh hoạt của CLBPNro năm 2015

7:23 chiều | 01/01/2015

 

 

CLBPNro: Sinh hoạt với chủ đề “Trẻ-Khỏe-Đẹp” – 30/7/2015

Ảnh – Giao lưu với chuyên gia tâm lý Võ Thị Minh Huệ – 30/7/2015

(Đang chỉnh sửa)

 

CLBPNro: Sinh hoạt dã ngoại với chủ đề “Vào hạ” – 7/6/2015

Ảnh – Dã ngoại tại Parcul Herăstrău – 7/6/2015

(Đang chỉnh sửa)

 

CLBPNro: Đại hội CLBPNro lần 3 – 10/5/2015

Ảnh – Đại hội CLBPNro lần 3 – 10/5/2015

(Đang chỉnh sửa)

 

 

Bucharest 2015.

Dương Quỳnh Chi

 

 

 

 

 

Liên kết website