Tin Hội Doanh nghiệp

Những thay đổi chính về Thuế & Luật có thể ban hành từ 01.01.2024

7:35 chiều | 17/10/2023

 

Những thay đổi luật thuế đã được Quốc hội ghi nhận, nhưng đang được tranh luận tại Tòa án Hiến pháp, dự kiến sẽ xem xét xem luật này có phù hợp với Hiến pháp vào ngày 18 tháng 10 năm 2023. Tùy thuộc vào quyết định của Tòa án, luật sẽ được công bố hoặc không được công bố trên Bộ luật chính thức.

Dưới đây là tóm tắt những thay đổi chính của luật thuế.

 

1- Doanh nghiệp nhỏ (Microîntreprinderi)

Mức thuế trên doanh thu của các doanh nghiệp nhỏ là:

a/ 1%, đối với các doanh nghiệp nhỏ có doanh thu không vượt quá 60.000 euro và không tham gia vào các hoạt động được quy định tại mục (1) điểm 2.

b/ 3%, đối với các doanh nghiệp nhỏ, có doanh thu trên 60.000 euro  hoặc thực hiện các hoạt động, chính hoặc phụ, tương ứng với mã số CAEN: (Mục 1, điểm 2).

+ IT (lĩnh vực công nghệ thông tin)  với mã  CAEN 5821, 5829, 6201, 6209.

+ HORECA ( Lĩnh vực khách sạn, nhà hàng, cà phê) với mã  CAEN 5510, 5520, 5530, 5590, 5610, 5621, 5629, 5630.

+ Activități juridice (Lĩnh vực pháp lý) với mã  CAEN 6910.

+ Activități medicale (Lĩnh vực y tế) cu codurile CAEN 8621, 8622, 8623, 8690.

2- Hóa đơn điện tử (E-factura)

Hóa đơn điện tử trở thành bắt buộc từ ngày 01.01.2024, nhưng các hình phạt cho việc không sử dụng hóa đơn điện tử sẽ được áp dụng từ ngày 01.07.2024;

Từ ngày 01.01.2024, hóa đơn được phát hành bởi các doanh nghiệp phải tuân thủ định dạng hóa đơn điện tử, nếu không, các chi phí và thuế giá trị gia tăng sẽ không thể khấu trừ;

3- Mức lương cơ bản tăng từ 3000 RON à 3300 RON

Mức lương tối thiểu cho nhân viên sẽ được tăng từ ngày  01 tháng 10 năm 2023 , từ 3000 RON lên 3300 RON.

4- Giới hạn chi trả tiền mặt

– Các khoản thu và chi giữa các doanh nghiệp có thể thực hiện trong phạm vi giới hạn tiền mặt hàng ngày 1.000 lei/người, nhưng không quá 2.000 lei/ngày tổng cộng;

– Thanh toán tới các cửa hàng loại cash and carry không vượt quá giới hạn tiền mặt hàng ngày tổng cộng 2.000 lei.

– Giới hạn tiền mặt tối đa 50.000 lei trong sổ tiền mặt tại từng điểm làm việc hoặc tại trụ sở công ty/cơ sở kinh doanh.

– Thanh toán/giao dịch giữa doanh nghiệp và cá nhân được giới hạn tối đa 5.000 lei / trên mỗi giao dịch vào năm 2024 và tối đa 2.500 lei vào năm  2025.

5- Cổ tức

Mức thuế cổ tức vẫn giữ nguyên ở mức 8%.

6- Thuế 2024.

– Thuế đối với việc sở hữu tài sản và ô tô.

+ Mức thuế 0,3% sẽ được áp dụng nếu giá trị chịu thuế của tòa nhà vượt quá 2.500.000 lei.

+ Mức thuế 0,3% sẽ được áp dụng đối với phương tiện giao thông được sở hữu bởi cá nhân và công ty cho giá trị mua hàng vượt quá 375.000 lei.

– Thuế đối với thu nhập mà nguồn gốc chưa được xác định

Tỷ lệ thuế tăng từ 16% lên 70%.

 7- Thuế giá trị gia tăng (VAT)

Mức thuế giảm TVA 5% áp dụng cho: sách giáo trình, sách, báo và tạp chí, vé vào các lâu đài, bảo tàng, nhà kỷ niệm, kiến trúc và khảo cổ học, vườn bách thảo và vườn thú, chợ, triển lãm, rạp chiếu phim và sự kiện văn hóa, giao dịch gỗ đốt và năng lượng nhiệt.

Mức thuế tang từ 5% lên 9% đối với  giao dịch nhà ở xã hội, giao dịch thực phẩm cao cấp, giao dịch và lắp đặt tấm pin mặt trời, hệ thống năng lượng mặt trời, bơm nhiệt và các hệ thống sưởi ấm.

 

 

16/10/2023.

(Nguồn: Tổng hợp trên Internet và báo chí).

Cao Minh Anh

Tu Van Expert Consulting s.r.l

 

 

 

 

 

 

Liên kết website