Hình ảnh CLB

Album – Chụp ảnh kỷ niệm với Cựu Đại sứ Nguyễn Quang Chiến và phu nhân

11:52 chiều | 26/06/2018

 

 

CLBPNro: Cựu Đại sứ Nguyễn Quang Chiến và phu nhân trở lại thăm Romania (14/6/2018-26/6/2018)

*** Album – Chụp ảnh kỷ niệm với Cựu Đại sứ Nguyễn Quang Chiến và phu nhân (17/06/2018 & 26/06/2018)

 

 

 

Bucharest, 26/06/2018.

Dương Quỳnh Chi

 

 

 

 

 

Liên kết website