Hình ảnh CLB

Album – Paste tại công viên Herastrau (8/4/2018)

11:36 chiều | 08/04/2018

 

 

CLBPNro: Paste tại công viên Herastrau (8/4/2018)

*** Album – Paste tại công viên Herastrau

 

 

 

Bucharest, 08/04/2018.

Dương Quỳnh Chi

 

 

 

 

 

Liên kết website