Sơ đồ tổ chức CLB

Sơ đồ tổ chức của CLBPNro nhiệm kỳ 2023-2028

11:45 chiều | 30/07/2023

 

 

BAN CHẤP HÀNH CLB

 

Gồm 9 người:

1/ Chị Nguyễn Hồng Liên: Chủ nhiệm

– phụ trách chung về các hoạt động của CLB.

2/ Chị Nguyễn Thanh Nga: Phó chủ nhiệm

– phụ trách về đối nội và đối ngoại của CLB.

3/ Chị Dương Quỳnh Chi: Ủy viên

– phụ trách Website và các trang Facebook của CLB.

4/ Chị Phạm Hồng Duyên: Ủy viên

– phụ trách về nội dung hoạt động văn thể mỹ của CLB và khu Mosilor.

5/ Chị Lê Thị Thanh Hà: Ủy viên

– phụ trách về thông tin.

6/ Chị Phạm Thị Xuân: Ủy viên

– phụ trách khu Colentina.

7/ Chị Đặng Thị Tuyết: Ủy viên

– phụ trách về văn nghệ, nhân sự và thủ quỹ.

8/ Chị Phạm Thị Mai Thủy: Ủy viên

– phụ trách về nữ công gia chánh.

9/ Chị  Phạm Thị Mai: Ủy viên

– phụ trách khu Teiul Doamnei.

 

 

 

 

NHÓM TRỢ LÝ CỦA BAN CHẤP HÀNH CLB

Gồm 8 người:

1/ Chị Hoàng Thị Hiền: Cố vấn của CLB

2/ Chị Lê Việt Liên: Cố vấn của CLB

3/ Chị Nguyễn Thị Phương

4/ Chị Hoàng Thị Hậu

5/ Chị Nguyễn Thị Quỳnh

6/ Chị Nguyễn Thị Việt

7/ Chị Lê Thùy Dung

8/ Chị Đào Thị Thanh Thủy

 

 

 

 

 

 

 

 

Liên kết website