Sơ đồ tổ chức CLB

Sơ đồ tổ chức của CLBPNro (Bổ xung năm 2022)

11:47 chiều | 13/02/2022

 

 

BAN CHẤP HÀNH CLB

 

Gồm 10 người:

1/ Chị Hoàng Thị Hiền: Chủ nhiệm

– phụ trách mảng hoạt động của CLB ở Việt Nam.

2/ Chị Nguyễn Hồng Liên: Phó chủ nhiệm

– phụ trách chung về đối nội và đối ngoại.

3/ Chị Dương Quỳnh Chi: Ủy viên

– phụ trách Website và các trang Facebook của CLB.

4/ Chị Phạm Hồng Duyên: Ủy viên

– phụ trách về nội dung hoạt động của CLB và khu Mosilor.

5/ Chị Lê Thị Thanh Hà: Ủy viên

– phụ trách về nhân sự.

6/ Chị Nguyễn Thanh Nga: Ủy viên

– phụ trách về thông tin.

7/ Chị Phạm Thị Xuân: Ủy viên

– phụ trách khu Colentina và văn nghệ (bổ xung ngày 29/01/2023).

8/ Chị Đặng Thị Tuyết: Ủy viên

– phụ trách về văn nghệ và thủ quỹ (bổ xung ngày 29/01/2023).

9/ Chị Phạm Thị Mai Thủy: Ủy viên

– phụ trách về nữ công gia chánh.

10/ Chị  Phạm Thị Mai: Ủy viên

– phụ trách về sức khỏe, làm đẹp và khu Teiul Doamnei.

 

 

 

 

NHÓM TRỢ LÝ CỦA BAN CHẤP HÀNH CLB

Gồm 4 người:

1/ Chị Lê Việt Liên: Cố vấn của CLB

2/ Chị Nguyễn Thị Phương

3/ Chị Hoàng Thị Hậu

4/ Chị Nguyễn Thị Quỳnh

 

—–

 

NHÓM CỘNG TÁC VIÊN 

Gồm 2 người:

1/ Chị Dương Quỳnh Anh

2/ Chị Phạm Thị Hương

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liên kết website