Sơ đồ tổ chức CLB

Sơ đồ tổ chức của CLBPNro (2018-2021)

4:53 chiều | 18/06/2018

 

 

BAN CHẤP HÀNH CLB

 

Gồm 8 người:

1/ Chị Hoàng Thị Hiền: Chủ nhiệm

– phụ trách chung và mảng hoạt động của CLB ở Việt Nam.

2/ Chị Nguyễn Hồng Liên: Phó chủ nhiệm

– phụ trách chung, đối nội, đối ngoại và và nội dung hoạt động của CLB.

3/ Chị Dương Quỳnh Chi: Ủy viên

– phụ trách Website và các trang Facebook của CLB.

4/ Chị Lê Thanh Hà: Ủy viên

– phụ trách về nhân sự và thông tin.

5/ Chị Phạm Hồng Duyên: Ủy viên

– phụ trách khu Mosilor và thủ quỹ.

6/ Chị Phạm Thị Xuân: Ủy viên

– phụ trách về văn nghệ và khu Colentina.

7/ Chị Phạm Mai Thủy: Ủy viên

– phụ trách về nữ công gia chánh.

8/ Chị Phạm Thị Loan: Ủy viên

– phụ trách về sức khỏe, làm đẹp và khu Teiul Doamnei.

 

 

 

NHÓM TRỢ LÝ CỦA BAN CHẤP HÀNH CLB

 

Gồm 4 người:

1/ Chị Lê Việt Liên: Cố vấn của CLB

2/ Chị Nguyễn Thị Phương

3/ Chị Hoàng Thị Hậu

4/ Chị Nguyễn Thị Quỳnh

 

—–

 

NHÓM CỘNG TÁC VIÊN 

 

Gồm 8 người:

1/ Chị Phạm Thị Lan

2/ Chị Dương Quỳnh Anh

3/ Chị Đặng Thị Tuyết

4/ Chị Phạm Thị Hương

5/ Chị Nguyễn Thanh Nga

6/ Chị Nguyễn Thị Thành

7/ Chị Nguyễn Thị Bình

8/ Chị Phạm Ngọc Anh

 

 

 

 

 

 

 

Liên kết website