Hình ảnh Cộng đồng

Ảnh – Sinh hoạt của CĐNVro năm 2014

10:07 chiều | 02/01/2014

 

 

CĐNVro: Gặp mặt cuối năm và Liên hoan chia tay anh Bùi Quang Minh

Slide ảnh – Gặp mặt và Chia tay – 21.12.2014

 

CĐNVro: Ca nhạc chào mừng ngày Quốc tế Thiếu Nhi 1/6

Slide ảnh – Ngày Quốc Tế Thiếu Nhi 1/6

 

CĐNVro: Kỷ niệm ngày 30/4 và 1/5 – 26 và 27.04.2014

Slide ảnh – Kỷ niệm ngày 30/4 và 1/5

 

CĐNVro: Mừng Xuân Giáp Ngọ – 26.01.2014

Slide ảnh – Mừng Xuân Giáp Ng

 

 

Bucharest 2014.

Dương Quỳnh Chi

 

 

 

 

 

Liên kết website