Hình ảnh Cộng đồng

Album – Kỷ niệm 25 năm ngày thành lập Hội Người Việt Nam tại Romania

11:32 chiều | 25/08/2018

 

 

 

CĐNVro: Kỷ niệm 25 năm ngày thành lập Hội Người Việt Nam tại Romania (25.08.2018).

*** Album – Kỷ niệm 25 năm ngày thành lập Hội Người Việt Nam tại Romania

 

 

 

Bucharest, 25/08/2018.

Dương Quỳnh Chi

 

 

 

 

 

Liên kết website