Hình ảnh Cộng đồng

Album – ĐSQ chiêu đãi nhân kỷ niệm 73 năm ngày Quốc khánh 2/9

12:08 sáng | 19/09/2018

 

 

 

CĐNVro: ĐSQ chiêu đãi nhân kỷ niệm 73 năm ngày Quốc khánh 2/9 (19.09.2018).

*** Album – ĐSQ chiêu đãi nhân kỷ niệm 73 năm ngày Quốc khánh 2/9

 

 

 

Bucharest, 19/09/2018.

Dương Quỳnh Chi

 

 

 

 

 

Liên kết website