Hình ảnh Cộng đồng

Ảnh – Sinh hoạt của CĐNVro năm 2016

10:15 chiều | 02/01/2016

 

 

CĐNVro: Đêm nhạc Hướng về miền Trung (12.11.2016)

Slide ảnh – Đêm nhạc Hướng về miền Trung

 

CĐNVro: ĐSQVN tổ chức Lễ kỷ niệm QK 2/9 (20.9.2016)

Slide ảnh – ĐSQVN tại Romania tổ chức Lễ kỷ niệm Quốc khánh 2/9 

 

CĐNVro: Giao lưu với đoàn Văn hóa tỉnh Bến tre (10.8.2016)

Slide ảnh – Giao lưu với đoàn Văn hóa tỉnh Bến tre

 

CĐNVro: Ngày hội ASEAN) tại Bucharest (4.8.2016)

Slide ảnh – Ngày hội ASEAN tại Bucharest (4.8.2016)

 

CĐNVro: Liên hoan chào mừng năm mới 2016 (3.1.2016)

Slide ảnh – Liên hoan chào mừng năm mới 2016

 

 

Bucharest 2016.

Dương Quỳnh Chi

 

 

 

 

 

Liên kết website