Hình ảnh Cộng đồng

Ảnh – Sinh hoạt của CĐNVro năm 2015

10:11 chiều | 02/01/2015

 

 

CĐNV: ĐSQVN giao lưu với ĐSQ các nước Asean (18.12.2015)

Slide ảnh – ĐSQVN giao lưu với ĐSQ các nước Asean

 

CĐNVro: Chia Tay vợ chồng Đại Sứ Trần Xuân Thủy (10.10.2015) và Lê Quốc Tuấn (20.11.2015)

Slide ảnh – Chia tay vợ chồng ĐS. Trần Xuân Thủy và L.Q.Tuấn

 

CĐNVro: ĐSQ tổ chức chiêu đãi nhân kỷ niệm 70 năm ngày Quốc Khánh 2/9

Slide ảnh – ĐSQ chiêu đãi nhân kỷ niệm 70 năm ngày Quốc Khánh 2/9 – 9.9.2015

 

CĐNVro: Cộng đồng kỷ niệm ngày Quốc Khánh 2/9 – 28.8.2015 

Slide ảnh – Cộng đồng Kỷ niệm ngày Quốc Khánh 2/9

 

* HDNVNro: Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Kiều châu Âu lần 9 

Slide ảnh – Diễn đàn DNVKCA lần 9 – Varna, Bulgaria – 22.8.2015

 

* HDNVNro: Đại hội Hội Doanh Nghiệp Việt Nam tại Romania lần 3

Slide ảnh – Đại hội HDNVNro lần 3 – 23.5.2015

 

CĐNVro: Kỷ niệm ngày 30/4 và 1/5 – 26.4.2015 

Slide ảnh – Kỷ niệm ngày 30/4 và 1/5

 

CĐNVro: Đại hội Hội Người Việt lần thứ 15 – 5.4.2015 

Slide ảnh – Đại hội Hội Người Việt lần thứ 15

 

CĐNVro: Kỷ niệm ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 – 7.3.2015

Slide ảnh – Kỷ niệm ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3

 

CĐNVro: Đón Xuân Ất Mùi, 14.2.2015

Slide ảnh – Đón Xuân Ất Mùi

 

 

Bucharest 2015.

Dương Quỳnh Chi

 

 

 

 

 

Liên kết website