Hình ảnh Cộng đồng

Album – Phó Thủ tướng BNG Phạm Bình Minh thăm ĐSQ Việt nam tại Romania

11:10 chiều | 06/07/2018

 

 

 

CĐNVro: Phó Thủ tướng BNG Phạm Bình Minh thăm ĐSQ Việt nam tại Romania (06.07.2018).
*** Album – Phó Thủ tướng BNG Phạm Bình Minh thăm ĐSQ Việt nam tại Romania

 

 

 

Bucharest, 06/07/ 2018.

Dương Quỳnh Chi

 

 

 

 

 

Liên kết website