Hình ảnh Cộng đồng

Album – Cộng đồng Việt Nam tại Romania đón Xuân Mậu Tuất 2018

11:56 chiều | 11/02/2018

 

 

 

CĐNVro: Cộng đồng Việt Nam tại Romania đón Xuân Mậu Tuất (11.02.2018).

*** Album – Cộng đồng Việt Nam tại Romania đón Xuân Mậu Tuất 2018.

 

 

 

Bucharest, 11/02/2018.

Dương Quỳnh Chi

 

 

 

 

 

Liên kết website