Hình ảnh Cộng đồng

Ảnh – Sinh hoạt của CĐNVro năm 2019

11:11 chiều | 25/05/2019

 

 

 

CĐNVro: Liên hoan chia tay Đại sứ Trần Thành Công & Phu nhân (01 & 03.11.2018)

– Đại sứ Trần Thành Công & Phu nhân trở lại thăm Romania (22.05.2019)

*** Album – Liên hoan với Đại sứ Trần Thành Công & Phu nhân (tháng 11 năm 2018 & tháng 5 năm 2019)

 

CĐNVro: Kỷ niệm ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 (09.03.2019)

*** Album – Kỷ niệm ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 

 

CĐNVro: Cộng đồng đón Xuân Kỷ Hợi (27.01.2019)

Ảnh – Cộng đồng đón Xuân Kỷ Hợi

(Đang chỉnh sửa)

 

 

Bucharest 2019.

Dương Quỳnh Chi

 

 

 

 

 

Liên kết website