Hình ảnh Cộng đồng

Album – Đại Sứ quán Việt nam tại Romania tổ chức “Gặp gỡ đầu Xuân 2018”

11:18 chiều | 28/03/2018

 

 

 

CĐNVro: ĐSQ Việt nam tại Romania tổ chức “Gặp gỡ đầu Xuân 2018” (28.03.2018).

*** Album – Đại Sứ quán Việt nam tại Romania tổ chức “Gặp gỡ đầu Xuân 2018”

 

 

 

Bucharest, 28/03/2018.

Dương Quỳnh Chi

 

 

 

 

 

Liên kết website