Hình ảnh Cộng đồng

Album – Liên hoan với Đại sứ Trần Thành Công & Phu nhân (11/2018 & 5/2019)

11:11 chiều | 22/05/2019

 

 

 

CĐNVro: Liên hoan chia tay Đại sứ Trần Thành Công & Phu nhân (01 & 03.11.2018)

– Đại sứ Trần Thành Công & Phu nhân trở lại thăm Romania (22.05.2019)

 

*** Album – Liên hoan với Đại sứ Trần Thành Công & Phu nhân (tháng 11 năm 2018 & tháng 5 năm 2019)

 

 

Bucharest, 22/05/2019.

Dương Quỳnh Chi

 

 

 

 

 

Liên kết website