Hình ảnh CLB

Album – “Phụ nữ và Thời trang” – 8/3/2014

11:27 chiều | 08/03/2014

 

 

CLBPNro: Chào mừng ngày QTPN 8/3 “Phụ nữ và Thời trang” – 8/3/2014

*** Album – “Phụ nữ và Thời trang” – 8/3/2014

 

 

 

Bucharest, 08/03/2014.

Dương Quỳnh Chi

 

 

 

 

 

Liên kết website