Hình ảnh CLB

Ảnh – Sinh hoạt của CLBPNro năm 2013

6:41 chiều | 01/01/2013

 

 

 

CLBPNro: Liên hoan văn nghệ chào mừng Năm mới 2014 – 31/12/2013

Ảnh – Liên hoan văn nghệ chào mừng Năm mới 2014 – 31/12/2013

(Đang chỉnh sửa)

 

CLBPNro: Kỷ niệm ngày 20/10 tại Parcul Cismigiu – 20/10/2013

Ảnh – Kỷ niệm ngày 20/10 tại Parcul Cismigiu – 20/10/2013

(Đang chỉnh sửa)

 

CLBPNro: Ngày Phụ Nữ Việt Nam 20 tháng 10 – 19/10/2013

Ảnh – Ngày Phụ Nữ Việt Nam 20 tháng 10 – 19/10/2013

(Đang chỉnh sửa)

 

CLBPNro: Đại hội CLBPNro lần 2 – 21/4/2013

Ảnh – Đại hội CLBPNro lần 2 – 21/4/2013

(Đang chỉnh sửa)

 

 

Bucharest 2013.

Dương Quỳnh Chi

 

 

 

 

 

Liên kết website