Video CLB

Video – Sinh hoạt của CLBPNro năm 2012

9:42 chiều | 05/01/2012

 

CLBPNro: sinh hoạt với chủ đề “Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10”
Video – “Ngày Phụ nữ Việt Nam” – 20.10.2012

 

CLBPNro: sinh hoạt với chủ đề “Vu Lan Báo Hiếu”- 8.9.2012
Video – “Vu Lan Báo Hiếu” – phần 1

Video – “Vu Lan Báo Hiếu” – phần 2

 

CĐNVro: Ông bà Đại sứ tổ chức liên hoan chia tay Cộng đồng
Video – ” Chào nhé, Romania! ” – 23.6.2012

 

CLBPNro: sinh hoạt với chủ đề “Gặp gỡ và Chia tay”- 16.6.2012
Video – “Gặp gỡ và Chia tay” – phần 1
Video – “Gặp gỡ và Chia tay” – phần 2

 

CLBPNro: Kỷ niệm một năm ngày thành lập 22.1.2012
Video – Kỷ niệm một năm CLBPNro tròn một tuổi (phần 1)
Video – Kỷ niệm một năm CLBPNro tròn một tuổi (phần 2)

 

Bucharest, 2012.

Dương Quỳnh Chi

 

 

 

Liên kết website