Video CLB

Video – Sinh hoạt của CLBPNro năm 2011

7:35 sáng | 28/01/2011

 

 

CLBPNro: sinh hoạt tháng 12 năm 2011 với chủ đề “Mùa Giáng Sinh”

Video – Sinh hoạt với chủ đề “Mùa Giáng Sinh” (phần 1)

Video – Sinh hoạt với chủ đề “Mùa Giáng Sinh” (phần 2)

 

CLBPNro: sinh hoạt tháng 10 năm 2011 với chủ đề “Đêm Hội Áo Dài”

Video – “Đêm Hội Áo Dài” (phần 1)    

Video – “Đêm Hội Áo Dài” (phần 2)  

Video – “Đêm Hội Áo Dài” (phần 3)

Video – “Đêm Hội Áo Dài” (phần 4)

Video – “Đêm Hội Áo Dài” (phần 5)

 

CLBPNro: sinh hoạt với chủ đề “Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3”

Video – “Ngày Quốc tế Phụ nữ” (phần 1)

Video – “Ngày Quốc tế Phụ nữ” (phần 2)

Video – “Ngày Quốc tế Phụ nữ” (phần 3)

Video – “Ngày Quốc tế Phụ nữ” (phần 4)

Video – “Ngày Quốc tế Phụ nữ” (phần 5)

 

CLBPNro: “Lễ khai trương CLB Phụ nữ Việt nam tại Romania”

Video – Lễ Khai Trương CLBPNro 22.01.2011 (phần 1)

Video – Lễ Khai Trương CLBPNro 22.01.2011 (phần 2)

Video – Lễ Khai Trương CLBPNro 22.01.2011 (phần 3)

 

Bucharest 2011

Dương Quỳnh Chi

 

 

 

 

 

Liên kết website