Kỹ năng sống

KNS – Bài học về 3 cạm bẫy đời người ai cũng dễ mắc phải

11:12 chiều | 15/11/2015

 

Chỉ vì sơ suất, cả tin và tham lam nên người thiếu phụ đã rơi vào cạm bẫy của ba tên trộm.

 

Có một thiếu phụ dắt theo một con lừa và một con dê rừng vào thành để bán, trên cổ của con dê rừng có đeo một cái lục lạc.

Trên đường đi, người thiếu phụ đã bị ba tên trộm theo dõi, một trong ba tên kia nói: “Tôi sẽ ăn trộm con dê rừng mà thiếu phụ kia không hay biết gì cả”.

Một tên trộm khác nói: “Tôi sẽ dắt trộm con lừa ngay trong tay người thiếu phụ kia”.

Tên còn lại nói: “Có khó gì đâu, tôi sẽ lấy trộm hết toàn bộ quần áo mà người thiếu phụ kia đang mặc”.

Tên trộm thứ nhất đã lén đến gần con dê rừng, sau đó cởi bỏ lục lạc và buộc vào đuôi con lừa rồi dắt con dê rừng đi. Người thiếu phụ nhìn quanh một lượt mới phát hiện dê rừng không thấy đâu nữa.

Lúc này, tên trộm thứ hai đến trước mặt thiếu phụ và hỏi đang tìm kiếm gì, bà ta trả lời là đang bị mất một con dê rừng. Tên kia bảo lúc nãy vừa nhìn thấy có một người dắt con dê rừng đi ra khỏi khu rừng, nếu giờ đuổi vẫn còn kịp.

Tên kia giả vờ làm người tốt, dắt hộ con lừa để bà đuổi theo lấy lại con dê rừng. Và, tên trộm thứ hai đã nhân cơ hội dắt trộm con lừa.

Khi trở về, người thiếu phụ không thấy con lừa đâu bèn khóc nức nở. Đang đi lang thang, bà nhìn thấy cạnh cái hồ cũng có một người đang ngồi khóc, bà hỏi anh ta có chuyện gì, anh ta liền nói đã làm rơi một cái túi xuống hồ nhưng vì không biết bơi nên ngồi khóc, nếu ai nhặt giúp anh ta sẽ được tặng hai mươi thỏi vàng.

Người đó nói: “Ông chủ nhờ tôi đem một túi vàng vào trong thành, vì đi đường quá mệt mỏi, tôi bèn ngồi nghỉ ở bên đầm này, không ngờ trong lúc ngủ quên lỡ tay làm rơi xuống cái hồ này rồi”.

Người thiếu phụ kia liền mừng rỡ và nghĩ thầm: “Cơ hội của mình đã đến rồi đây, mình bị mất lừa lẫn dê, chắc là ông trời thương hại nên mới cho mình gặp người đàn ông kia”.

Thế là, bà liền cởi bỏ quần áo bên ngoài, lặn xuống nước, nhưng dù cố gắng đến mấy bà cũng tìm không thấy túi vàng kia đâu. Khi bà từ dưới nước bò lên bờ, thì phát hiện quần áo không thấy đâu nữa. Thì ra tên trộm thứ ba đã lấy trộm quần áo của bà đi mất.

Ở đời, việc gì mình làm cũng đều có giá của nó, làm việc sơ suất, nhẹ dạ cả tin và đầy rẫy tham lam thì ắt sẽ phải chịu quả báo, nên nhớ rõ ba cạm bẫy lớn nhất của đời người để không phải chịu những hậu quả đáng tiếc.

 

05/11/2015.
DQC (st)

 

 

 

 

 

Liên kết website