Kỹ năng sống

KNS – Tiền và Kiến thức, cái nào quan trọng?

2:09 chiều | 06/03/2019

 

Bài học cuộc sống: Tiền và Kiến thức, cái nào quan trọng?

 

Một bức ảnh đã nói lên tất cả. 

 

1. Không tiền, không kiến thức sẽ không thấy được những gì tốt đẹp ở cuộc sống ở bên ngoài.

2. Chỉ có kiến thức thôi mà không có tiền thì chỉ nhìn được 1 phần tốt đẹp ở thế giới bên ngoài.

3. Có quá nhiều tiền mà không có kiến thức cũng không thấy được giá trị đẹp đẽ của cuộc sống, trừ khi họ chịu cúi xuống.

4=> Có vừa đủ tiền, vừa đủ kiến thức, mới thấy toàn bộ giá trị đẹp đẽ của thế giới và sẽ cảm thấy hạnh phúc, vững vàng trên đường đời. 

Các bạn nghĩ sao? 

 

06/03/2019
DQC (st)

 

 

 

 

 

Liên kết website