Tin tức - Sự kiện

TTSK – Tại sao Việt Nam tha thiết mác Kinh Tế Thị Trường

9:46 chiều | 05/06/2017

 

Mác “Kinh tế thị trường” (KTTT) trong kinh doanh coi bằng thẻ VIP đi máy bay!

1. Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương (TTP) có 43 chương thì chỉ có 5 chương nói về Kinh doanh, Hợp tác thương mại. Còn lại là Luật Dân sự, Luật Thương mại, Luật Doanh nghiệp, Luật Hình sự, Luật Tố tụng, Luật Phá sản, Luật Đầu tư… Vì vậy Luật pháp và Hệ thống Luật của các Quốc gia thành viên được coi là quan trọng đặc biệt. Khi một nước được công nhận đối tác và KTTT nghĩa là nước tương ứng hoàn hảo “tương đối” và nghiễm nhiên đã được các quốc gia lớn công nhận. Khi WTO, EU, Mỹ công nhận nước có nền KTTT thì nước đó giao lưu sân chung có “thẻ VIP thương mại”.

2. Đã là nước có nền KTTT, nước đó nghiễm nhiên được thế giới công nhận hệ thống luật nghiêm, chuẩn không cần chỉnh đến 95% tổng nội dung của nó.

3. Đã là nước có nền KTTT thì tỷ giá hối đoái của nước đó là tỷ giá tự nhiên thành, không có “bàn tay nhung” của Chính phủ. Vì nó tự nhiên thành nên nó bền vững và không có cạnh tranh “không lành mạnh”.

4. Đã là nước có nền KTTT, đối tác không bận tâm xuất xứ hàng hóa, vì luật định cả rồi, đúng luật. Cá tôm, củi gỗ… đều có xuất xứ đàng hoàng, không bắt trộm, câu trộm, phá rừng, hủy hoại môi trường xanh, không bắt nô lệ làm việc để cạnh tranh giá trên thị trường.

5. Nước đó tôn trọng Quyền con người và thế giới công nhận.

6. Nước đó có hệ thống Luật chuẩn, nghiêm nên sản phẩm của họ không gian dối, lạm giả, cạnh tranh thiếu công bằng, phi KTTT.

7. Nước đó chuẩn, và họ chiến thắng đến 99% trong khiếu kiện thương mại trên sân chung quốc tế khi bị khiếu nại về xuất xứ hay chất lượng sản phẩm, vì họ làm đúng và chuẩn. Chuẩn Quốc tế – International Standard!

8. Nước đó có hệ thống Luật minh bạch, chuẩn, cho phép các nhà đầu tư và cấp ODA minh bạch, không vụ lợi.

9. Nước đó tôn chỉ thượng tầng kiến trúc lập pháp, không phạm luật trong giao thương quốc tế.

10. Nước đó có khu vực tài chính độc lập với Nhà nước, nghĩa là nó không bị chính trị bóp méo hay ảnh hưởng xấu… Quan hệ đối tác vững bền, không vụ lợi.

 

Tháng 6/2017

(Ý kiến cá nhân của tác giả)
Phạm Quang Thu.

(Cựu Tham tán Thương mại Việt Nam tại Romania)

 

 

 

Liên kết website