Tin tức - Sự kiện

TTSK – Thông tin về một số quy định liên quan tới người mang hộ chiếu Việt Nam vào lãnh thổ Rumani sau khi nước này gia nhập khu vực Schengen bằng đường hàng không và đường biển. 

11:22 chiều | 03/05/2024

 

Thông tin về một số quy định liên quan tới người mang hộ chiếu Việt Nam vào lãnh thổ Rumani sau khi nước này gia nhập khu vực Schengen bằng đường hàng không và đường biển. 

(Theo Thông báo No. M2-1/14186 của Bộ Ngoại giao Rumani):

 

 

Kể từ ngày 31 tháng 3 năm 2024, Rumani đã trở thành quốc gia thành viên  khu vực Schengen. Theo đó, việc kiểm tra tại biên giới trên không và trên biển giữa Rumani và các quốc gia thành viên Schengen khác được bãi bỏ. Vì vậy, theo Quy định (EU) 2018/1806, kể từ ngày 31/3/2024, công dân không thuộc Khu vực Kinh tế châu Âu sẽ chỉ được lưu trú tối đa 90 ngày trong vòng 180 ngày liên tục, không cần thị thực đối với các quốc gia trong Phụ lục II kèm theo Quy định 2018/1806 hoặc có thị thực Schengen nhiều lần đối với các quốc gia trong Phụ lục I kèm theo Quy định 2018/1806. Thời gian lưu trú tại Rumani sẽ được cộng dồn với thời gian lưu trú tại các nước Schengen khác.

 

​Những quy định mới được áp dụng đối với người mang hộ chiếu Việt Nam như  sau:

– Đối với người mang hộ chiếu phổ thông được cấp thị thực ngắn hạn (tối đa 90 ngày) trước ngày 31 tháng 3 năm 2024: thị thực vẫn có hiệu lực cho đến hết thời hạn, nhưng không cho phép người mang hộ chiếu đi đến các quốc gia khác, ngoại trừ Cộng hòa Bulgaria và Síp.

– Đối với người mang hộ chiếu phổ thông được cấp thị thực dài hạn, hoặc có thẻ cư trú tại Rumani: thị thực dài hạn hoặc giấy phép cư trú do Rumani cấp (không kể cấp trước hoặc sau ngày 31 tháng 3 năm 2024) cho phép người mang hộ chiếu di chuyển và lưu trú tại các nước Schengen khác không quá 90 ngày trong vòng 180 ngày liên tục và với điều kiện bắt buộc phải thông báo với cơ quan chức năng (nước sở tại) về sự hiện diện của mình trong vòng ba ngày kể từ ngày đến.

– Đối với  người mang Hộ chiếu ngoại giao và Hộ chiếu công vụ:

+ Những người có thẻ cư trú do Bộ Ngoại giao Rumani cấp (Thẻ Ngoại giao/Công vụ) có thể đi lại và ở tại nước Schengen khác không quá 90 ngày trong khoảng thời gian 180 ngày liên tục (Thẻ Ngoại giao/Công vụ do Bộ Ngoại giao Rumani cấp sẽ được xuất trình cùng với Hộ chiếu – Ngoại giao/Công vụ).

+ Công dân nước thứ ba mà Rumani đã ký kết thỏa thuận miễn thị thực cho người mang Hộ chiếu ngoại giao/công vụ, thời gian lưu trú trong khu vực Schengen sẽ cộng dồn thời gian lưu trú trên lãnh thổ Rumani và trên lãnh thổ của các quốc gia khác áp dụng đầy đủ các quy định của Schengen. Mặt khác, Rumani đã bắt đầu quá trình đàm phán để sửa đổi các thỏa thuận miễn thị thực song phương đã kí với các nước nhằm có sự rõ ràng về mặt pháp lý cho người mang hộ chiếu ngoại giao/công vụ sang công tác tại Rumani.

 

Xem toàn văn tại đây24.05.02 THONG BAO VE SCHENGEN.pdf

 

Bucharest, 03/05/2024.

(Nguồn: https://vnembassy-bucharest.mofa.gov.vn)

 

 

 

 

Liên kết website