Con người - Cuộc sống

CNCS – Một người bạn

11:37 chiều | 12/03/2011

 

• Ta có thể mất việc làm, khi ta gặp khó khăn. Ta có thể bị từ chối tín dụng, khi ta nợ ngập đầu.
• Ta có thể mất trí nhớ, ta có thể mất nhà cửa, mất nhiệt huyết, và ngay cả lý trí.
• Ta có thể mất tiền của, sau một ván đỏ đen. Ta có thể mất tuổi trẻ, như làm mất chìa khóa
• Ta có thể nhận chìm can đảm, trong đáy chai rượu cay, đánh mất ước mơ hay linh hồn, có gì là khác đâu.
• Nhưng một người bạn, là cho cả đời…khi mọi thứ đều tan vỡ, khi thất bại bủa vây ta.
• Một người bạn đích thực, dù trời băng giá, vẫn luôn bên ta, vẫn luôn bên ta…
 
• Ta có thể lạc đường, vì lối rẽ sai hướng. Ta có thể mất con tim, vì một mối tình xa xưa.
• Ta có thể đánh mất cuộc đời, khi sống trong quá khứ, đôi khi ta mất cả khao khát yêu thương.
• Nhưng một người bạn, là cho cả đời, khi mọi thứ đều tan vỡ, khi thất bại bủa vây ta.
• Một người bạn đích thực, dù trời băng giá, vẫn luôn bên ta.
• Vì một người bạn, còn hơn thế nữa, hơn cả mọi thứ, hơn cả sự chết.
• Một người bạn thâm niên, khi bầu trời quanh ta xám lạnh, là tia nắng sưởi ấm lòng ta.
 
• Ta có thể mất sĩ diện, khi ta bị lăng nhục. Ta có thể mất bình tĩnh, khi ta bị lấn ép.
• Ta có thể mất thời gian, khi ngồi đó đếm giờ qua. Chúng ta mất tất cả, khi sống trong sợ hãi.
• Nhưng một người bạn, là cho cả đời, khi mọi thứ đều tan vỡ, khi thất bại bủa vây ta.
• Một người bạn đích thực, dù trời băng giá, vẫn luôn bên ta, vẫn luôn bên ta.
• Vì một người bạn, còn hơn thế nữa, hơn cả mọi thứ, ngay cả sự chết.
• Một người bạn thâm niên, khi bầu trời quanh ta xám lạnh, là tia nắng sưởi ấm lòng ta…
 
• Hãy trân trọng tình bằng hữu các bạn nhé!
 
***
 
Bản gốc
 
• On peut perdre son travail, lorsqu’on a des ratés. On peut perdre son crédit, lorsqu’on est endetté.
• On peut perdre sa mémoire, on peut perdre sa maison, perdre sa fougue, et même perdre la raison.
• On peut perdre sa richesse, sur un seul coup de dé, on peut perdre sa jeunesse , comme on perd une clé.
• On peut perdre son courage, dans le fond d’une bouteille, perdre ses rêves ou son âme, c’est pareil .
• Mais un ami, c’est pour la vie… …quand tout s’écroule, quand rien nous réussit.
• Un vrai ami, malgré le froid , ça reste là…
 
• On peut perdre sa route, à cause d’un faux détour , on peut perdre son cœur, à cause d’un vieil amour.
• On peut perdre sa vie, à vivre dans le passé, on perd même parfois le goût d’aimer.
• Mais un ami, c’est pour la vie, quand tout s’écroule, quand rien nous réussit.
• Un vrai ami , malgré le froid, ça reste là, ça reste là.
• Car un ami, c’est bien plus fort, plus fort que tout, même plus fort que la mort.
• Un vieil ami, quand tout est gris, ça nous sourit.
 
• On peut perdre son honneur, lorsqu’on est humilié.
• On peut perdre son calme, lorsqu’on est bousculé.
• On peut perdre son temps, à trop compter les heures. On perd tout lorsqu’on vit dans la peur.
• Mais un ami, c’est pour la vie, quand tout s’écroule, quand rien nous réussit.
• Un vrai ami, malgré le froid, ça reste là, ça reste là.
• Car un ami, c’est bien plus fort, plus fort que tout, même plus fort que la mort.
• Un vieil ami, quand tout est gris, ça nous sourit…
 
• Gardez vos amis…
 
 
 

– Xem Slideshow trong trang video “Con người và Cuộc sống”:
Slideshow: Một người bạn

 
 
 

12/03/2011.
DQC (st)

 

 

 

 

 

Liên kết website