Con người - Cuộc sống

CNCS – Sống tốt hơn với mọi người

10:51 sáng | 09/03/2011

 

Trước khi nói điều gì với ai, bạn nên tự hỏi 3 điều: 1. Có đúng không? 2. Có tốt không? 3. Có cần không?

Hứa ít thôi, nhưng trung thành giữ lời hứa.

Đừng bao giờ bỏ lỡ cơ hội khen ngợi hoặc nói đôi điều khích lệ ai đó.

Hãy từ khước nói tiêu cực về người khác, đừng nói chuyện tầm phào và đừng nghe chuyện tầm phào.

Hãy nhìn người khác với cái nhìn tha thứ. Hãy tin rằng đa số người đang cố gắng làm điều tốt nhất.

Hãy giữ tâm trí cởi mở, bàn cãi, chứ không cãi vã. (Có thể không chịu ý mà không tỏ ra khó chịu).

Hãy quên đi chuyện đếm tới 10. Hãy đếm tới 1.000 rồi hãy làm hoặc nói điều gì rất có thể sẽ làm cho tình hình ra xấu hơn.

Cứ để cho các nhân đức của bạn tự nói về chúng.

Nếu có ai chỉ trích bạn, hãy coi xem có phần SỰ THẬT nào trong những gì họ nói chăng; nếu có, hãy thay đổi chính mình. Nếu không có sự thật trong các lời phê bình chỉ trích, hãy quên đi và sống sao cho không ai có thể tin lời nhận xét tiêu cực.

Hãy trau dồi khả năng khôi hài; tiếng cười là quãng đường ngắn nhất giữa hai người.

Đừng cứ đi tìm cho được an ủi, thay vì an ủi; đừng cứ đi tìm cho được thông cảm, thay vì thông cảm; đừng cứ đi tìm cho được yêu thương, thay vì yêu thương.

Cầu chúc bạn luôn an vui!

 

Xem Slideshow trong trang video “Con người và Cuộc sống”:
Slideshow: Sống tốt hơn với mọi người

 

 

09/03/2011.
DQC (st)

 

 

 

 

 

Liên kết website