Video Cộng đồng

Video – Sinh hoạt của CĐNVro từ 2009 đến 2011

7:41 sáng | 30/01/2011

 

 

CĐNVro: Bóng đá Thanh thiếu niên – 30.4.2011

Video – Trận đấu loại – phần 1

Video – Trận đấu loại – phần 2

Video – Chung kết – phần 1

Video – Chung kết – phần 2

 

CĐNVro: CĐNVro đón Xuân Tân Mão 2011 – 5.2.2011

Video – CĐNVro đón Xuân Tân Mão 2011 – phần 1

Video – CĐNVro đón Xuân Tân Mão 2011 – phần 2

Video – CĐNVro đón Xuân Tân Mão 2011 – phần 3

 

CĐNVro: Bóng đá Thiếu niên năm 2010

Video – Bóng đá Thiếu niên năm 2010 – phần 1

Video – Bóng đá Thiếu niên năm 2010 – phần 2

 

CĐNVro: Đội tennis VTCR kỷ niệm 10 năm thành lập

Video – VTCR kỷ niệm 10 năm thành lập

 

CĐNVro: Đội tennis VTCR tham gia “Giải quần vợt Odessa 2009”

Video – VTCR tham gia “Giải quần vợt Odessa 2009”

 

CĐNVro: Trung thu 2009

Video – Trung thu 2009 – phần 1

Video – Trung thu 2009 – phần 2

Video – Trung thu 2009 – phần 3

 

Bucharest, 2011.

Dương Quỳnh Chi

 

 

 

 

 

Liên kết website