Tin tức - Sự kiện

TTSK – Quy định mới cho doanh nghiệp tại Rumani có hiệu lực từ 01/01/2018

9:17 chiều | 06/02/2018

 

Ngày 1 tháng 1 năm 2018 được xác định là ngày có hiệu lực của một số quy định mới có thể mang lại thuận lợi nhưng cũng dễ nhầm lẫn cho doanh nghiệp hoặc ngân sách của doanh nghiệp.

Hệ thống thuế GTGT (VAT) sẽ có hiệu lực đối với cả các công ty hoạt động bình thường và các công ty phá sản có khoản nợ với nhà nước, đồng thời nó phải được hạch toán trong một tài khoản riêng khác.

Người lao động sẽ nhận được đầy đủ phần đóng góp xã hội do chủ sử dụng lao động chịu trách nhiệm thanh toán tiền vào ngân sách. Biện pháp này sẽ giúp công ty giảm bớt áp lực tài chính, trước đây công ty phải đóng góp 2.25% tiền của tổng nhân công, đồng thời giảm áp lực thu nhập của người lao động từ 37,25% đến 39,25%. Do đó, chủ sở hữu các công ty nên tăng lương tối thiểu của nhân viên lên ít nhất 20% để lương của người lao động vẫn giữ nguyên hoặc sử dụng một số biện pháp khác như cấp thêm 20% dưới dạng tiền thưởng/bằng khen cho đến khi việc chuyển giao đóng góp xã hội được pháp luật quy định rõ ràng hơn.

Việc chủ sử dụng lao động không đóng góp cho xã hội sẽ bị xử phạt tù từ một năm đến sáu năm kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2019.

Những người có thu nhập từ cổ tức, lãi, các nguồn khác hoặc các hoạt động độc lập sẽ phải đóng góp 10% cho bảo hiểm y tế.

Thuế thu nhập sẽ giảm từ 16% xuống 10% cho tất cả thu nhập chịu thuế, trừ thu nhập từ cổ tức, thuế thu nhập là 5%.

Doanh nghiệp được coi là doanh nghiệp nhỏ khi mà có doanh thu dưới 1 triệu Euro từ ngày 1 tháng 1 năm 2018. Thuế suất cho một doanh nghiệp nhỏ với một nhân viên làm việc toàn thời gian là 1% trong khi thuế suất đối với các doanh nghiệp nhỏ không có nhân viên đạt đến 3%.

Người Rumani rời khỏi đất nước trong hơn sáu tháng sẽ bị phạt nếu họ không thông báo cho Cơ quan Thuế. Họ cần phải điền và nộp một mẫu đơn cư trú. Phạt tiền nếu không nộp mẫu này vào đúng thời hạn sẽ dao động từ RON 50-100.

Mức lương tối thiểu sẽ tăng từ 1.445 RON (311 EUR) lên 1.900 RON (407 EUR). Tuy nhiên, điều này sẽ không chuyển thành mức tăng trưởng đáng cho tổng tiền lương ròng, bởi vì để bù đắp cho chi trả đóng góp xã hội cao hơn.

Đóng góp vào hệ thống hưu trí tư nhân bắt buộc sẽ giảm từ 5,1% xuống 3,75% của tiền lương gộp từ ngày 1 tháng 1 năm 2018./.

 

Bucaret, 06/02/2018. 
Long Nguyen Hoang 
(Lược dịch từ Mediafax)

(Theo tin từ ĐSQVN tại Romania)

 

 

 

 

Liên kết website