Tin tức - Sự kiện

TTSK – Một số thay đổi về chính sách thuế từ 01/01/2018

9:36 chiều | 01/12/2017

 

Ngày 10/11/2017 chính phủ Rumani chính thức công bố Pháp lệnh số 79/2017 (Government Ordinance No. 79/2017) về việc sửa đổi các qui định của Bộ luật thuế đối với mức thuế doanh thu của các doanh nghiệp siêu nhỏ (Microenterprise). Những thay đổi chính dự kiến sẽ áp dụng từ 1/1/2018 bao gồm: 

 

1.Tăng trần áp dụng thuế doanh thu (Turnover tax):

Xuất phát từ quan điểm thuế, Pháp lệnh 79/2017 đã sửa đổi lại các điều kiện mà một công ty được coi là doanh nghiệp siêu nhỏ phải thực hiện. Cụ thể là kể từ 1/1/2018 tất cả các công ty được coi là doanh nghiệp siêu nhỏ là các công ty có mức doanh thu tối đa đạt tới 1 triệu Euro (hoặc tương đương lei) và sẽ phải tự động chịu thuế này (trong khi trước đây giới hạn này là 500.000 Euro).

Cũng cần phải nhắc lại rằng sự sửa đổi của mức trần này đã được thực hiện gần đây nhất vào đầu năm 2017 khi trần thuế tính trên doanh thu tăng từ 100.000 Euro lên 500.000 Euro.

 

2.Các loại pháp nhân mới chịu thuế doanh thu doanh nghiệp siêu nhỏ:

Theo qui định pháp lý mới, kể từ 1/1/2018, các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực: ngân hàng, bảo hiểm và tái bảo hiểm, thị trường vốn, trò chơi may rủi; các hoạt động khai khoáng, khai thác dầu mỏ và khí tự nhiên và có doanh thu năm 2017 dưới mức 1 triệu Euro sẽ thuộc đối tượng chịu thuế doanh thu đối với kinh doanh siêu nhỏ. Như vậy kể từ 1/1/2018 các loại hình kinh doanh nói trên sẽ không được miễn giảm thuế doanh thu.

Một loại đối tượng khác phải chịu thuế doanh thu siêu nhỏ là doanh nghiệp có thu nhập từ các hoạt động tư vấn và dịch vụ quản lý, nếu như hoạt động này có thu nhập chiếm trên 20% tổng doanh thu. 

 

3.Việc lựa chọn áp dụng thuế lợi tức (Profits tax):

Hiện tại, doanh nghiệp siêu nhỏ có vốn ít nhất là 45.000 Lei (tương đương khoảng 9783 Euro) có thể lựa chọn mức đóng thuế lợi tức (hiện nay là 16% lợi nhuận thu được). Tuy nhiên kể từ 1/1/2018 mức thuế nói trên sẽ không còn được áp dụng mà thay vào đó là đóng thuế doanh thu theo mức áp dụng đối với tất cả các công ty có doanh số dưới 1 triệu euro (mặc dù đó là giá trị vốn cổ phần), ngoại trừ các trường hợp sau:

– Quỹ bảo lãnh tiền gửi trong hệ thống ngân hàng, được thành lập theo pháp luật;
– Quỹ đền bù của Nhà đầu tư, được thành lập theo pháp luật;
– Quỹ bảo đảm lương hưu tư nhân, được thành lập theo quy định của pháp luật;
– Quỹ bảo lãnh dịch vụ bảo hiểm, được thành lập theo pháp luật;

Các công ty hiện đang phải trả thuế lợi tức 16%, nhưng doanh thu cuối năm 2017 có khả năng ít hơn 1 triệu Euro, sẽ tự động được coi là đủ điều kiện đóng mức thuế doanh thu kể từ 1/2018 đối với các doanh nghiệp siêu nhỏ, tức 1% (doanh nghiệp có từ 1 nhân viên trở lên) hoặc 3% (doanh nghiệp không có nhân viên)./.

 

Bucaret, 01/12/2017.
Lê Ngọc Thi – Tham tán thương mại ĐSQVN tại Romania 
(Tin tháng 11/2017).

 

 

 

 

Tin cùng chuyên mục

Liên kết website