Thông tin bổ ích

TT – 19 điểm khác biệt của một người trước và sau khi thành công

7:47 chiều | 07/05/2015

 

Tầm nhìn, cách nhìn người, cách lắng nghe, cách làm việc, cách nhìn nhận vấn đề… có rất nhiều sự thay đổi trước và sau khi bạn thành công!

 

1/ Tầm nhìn

 

 

 

2/ Cách nhìn người

 

 

 

3/ Cách lắng nghe

 

 

 

4/ Cách làm việc

 

 

 

5/ Cách nhìn vấn đề

 

 

 

6/ Cách tìm trọng điểm

 

 

 

7/ Năng lực chấp hành

 

 

 

8/ Sự tự tin

 

 

 

9/ Cá tính

 

 

 

10/ Gắn kết

 

 

 

11/ Tầm ảnh hưởng

 

 

 

12/ Đối diện với vấn đề phức tạp

 

 

 

13/ Đối mặt với thung lũng

 

 

 

14/ Cách quản lý tài sản

 

 

 

15/ Cách nhìn nhận về tiền bạc

 

 

 

16/ Thị lực

 

 

 

17/ Thể hình

 

 

 

18/ Những mối quan hệ từng tốt đẹp, bạn bắt buộc phải…

 

 

 

19/ Những việc rất muốn làm, song không thể không…

 

 

 

05/07/2015.

(Theo Ohay.tv)
DQC (st)

 

 

 

 

 

Liên kết website