Thư giãn

TG – Dành cho những người thích môn Toán

6:23 chiều | 12/09/2012

 

Phương trình 1

Ðàn ông = ăn + ngủ + làm việc + giải trí 
Con khỉ = ăn + ngủ

Tương đương hoán đổi: Ðàn ông = con khỉ + làm việc + giải trí 
Chuyển vế và đổi dấu => Ðàn ông – giải trí = con khỉ + làm việc

Kết luận: Ðàn ông không giải trí (thì) = con khỉ làm việc

  

Phương trình 2

Ðàn ông = ăn + ngủ + kiếm tiền 
Con khỉ = ăn + ngủ

Suy ra: Ðàn ông = con khỉ + kiếm tiền 
Chuyển vế đổi dấu: Ðàn ông – kiếm tiền = con khỉ

Kết luận: Đàn ông không biết kiếm tiền thì chỉ = 1 con khỉ !

 

Phương trình 3

Ðàn bà = ăn + ngủ + tiêu tiền 
Con khỉ = ăn + ngủ 
Ðàn bà = con khỉ + tiêu tiền

Chuyển vế và đổi dấu => Ðàn bà – tiêu tiền = con khỉ

Kết luận : Ðàn bà mà không biết tiêu tiền thì cũng như (=) khỉ thôi!

 

Vậy từ Phương trình 2 và Phương trình 3 ta thu được:

1/ Ðàn ông không biết kiếm tiền = Ðàn bà không biết tiêu tiền 
2/ Ðàn ông kiếm tiền để cho Ðàn bà không trở thành con khỉ (tiền đề 1) 
3/ Ðàn bà tiêu tiền để cho Ðàn ông không trở thành con khỉ.

 

Nếu cộng lại thì:

Ðàn ông + Ðàn bà = con khỉ + kiếm tiền + con khỉ + tiêu tiền

Do kiếm tiền mang dấu dương còn tiêu tiền mang dấu âm cho nên phương trình còn lại khi hai dấu triệt tiêu sẽ là: 

Ðàn ông + Ðàn bà = 2 con khỉ sống với nhau !!!

 

 

12/09/2012.

DQC (st)

 

 

 

 

Liên kết website