Kiến thức - Kinh doanh

KT&KD – “Ngố như Gà gỗ”

11:08 chiều | 12/10/2011

 

Có một người họ Kỷ chuyên luyện gà cho vua Tề. Những con gà này không phải là gà bình thường mà là những con gà chọi để thi đấu. Mới nuôi được có mười ngày, Tề vương đã sốt sắng hỏi: 
– Ngươi luyện được chưa? 
– Thưa, vẫn chưa được. Hiện chúng vẫn còn rất kiêu ngạo.

 

Mười ngày trôi qua, vua Tề lại sai người đến giục. Kỷ tiên sinh bảo: 
– Vẫn chưa được! Khi nhìn thấy bóng người, nghe thấy tiếng người, chúng vẫn rất sợ hãi.

 

Lại là mười ngày nữa, vua Tề đã sốt ruột lắm nhưng Kỷ tiên sinh vẫn một mực: 
– Chưa được. Cần luyện cho chúng mắt sáng quắc, có khí thế nuốt tươi địch thủ mới được.

 

Mười ngày sau, Tề Vương thất vọng đến xem con gà chọi của mình. Không ngờ, Kỷ tiên sinh tâu: 
– Cũng tạm được rồi! Tuy có lúc vẫn còn kêu, nhưng đã không sợ hãi nữa, nhìn nó cứ tưởng gà làm bằng gỗ vậy. Các mặt căn bản cũng đã chuẩn bị chu đáo. Những con gà khác đều không dám đến khiêu khích nó, mà bỏ chạy xa cả…

 

Bài học kinh doanh: “Ngố như gà gỗ” kì thực không phải là ngố thật, mà là có thể thi đấu, có thể chiến thắng mọi con gà khác. Những con nhảy nhót tung trời, kiêu ngạo không phải là những con gà hay. Những con có ánh mắt kiên nghị nhìn thẳng vào đối thủ, cơ gân không động đậy, sắc mặt như gỗ, mới chính là cao thủ. Căn bản không cần xuất chiêu mà đã làm đối thủ, sợ hãi, chạy dài.

 

 

12/10/2011.

DQC (st)

 

 

 

 

 

Liên kết website