Kỹ năng sống

KNS – Hai cách diễn giảng

5:05 chiều | 08/04/2012

 

Ngày xưa, có một ông Hoàng Ả Rập nọ triệu một nhà tiên tri tới hỏi ông sẽ sống được bao nhiêu năm.

Nhà tiên tri nói :

– Bệ hạ sẽ sống lâu, sống lâu tới cỡ Ngài sẽ chứng kiến được các cái chết của các con Ngài.

Ông Hoàng tức giận vì lời nói súc phạm, ra lệnh cho quân sĩ mang ra chém đầu. Ông liền triệu một nhà tiên tri khác và cũng hỏi câu hỏi về tuổi thọ đó của ông.

Nhà tiên tri này trả lời như sau:

– Thưa Bệ Hạ, Ngài sẽ sống lâu, Ngài sẽ sống thọ hơn tất cả mọi người trong gia đình Ngài.

Ông Hoàng rất hoan hỷ và tặng rất nhiều tiền cho nhà tiên tri.

Hai nhà tiên tri đều nói lên sự thật, nhưng một lời nói thì bộc trực, còn một lời nói thì uyển chuyển hơn, và đã dẫn tới hai kết cục hoàn toàn khác nhau..

 

08/04/2012
DQC (st)

 

 

 

Liên kết website