Con người - Cuộc sống

CNCS – Những lời phật dạy

6:32 chiều | 16/02/2011

 

15 điều Đức Phật dạy

1- Danh Dự lớn nhất đời người là: Lòng Tự Trọng.
2- Lễ Vật lớn nhất đời người là: Lượng Khoan Hồng.
3- Ngu Dốt lớn nhất đời người là: Sự Dối Trá.
4- Thất Bại lớn nhất đời người là: Lòng Tự Đại.
5- Bi Ai lớn nhất đời người là: Lòng Ganh Tỵ.
6- Sai Lầm lớn nhất đời người là: Đánh Mất Mình.
7- Tội Lỗi lớn nhất đời người là: Tội Bất Hiếu.
8- Đáng Thương nhất đời người là: Lòng Tự Ty.
9- Phá Sản lớn nhất đời người là: Tuyệt Vọng.
10- Tài Sản lớn nhất đời người là: Sức Khoẻ và Trí Tuệ.
11- Món Nợ lớn nhất đời người là: Tình Cảm.
12- Khiếm Khuyết lớn nhất đời người là: Kém Hiểu Biết.
13- An Ủi lớn nhất đời người là: Bố Thí.
14- Kẻ Thù lớn nhất đời người là: Chính Mình.
15- Đáng Khâm Phục lớn nhất đời người là: Vươn Lên sau khi ngã.

 

Xem Slideshow trong trang video “Con người và Cuộc sống”:
Slideshow: 15 điều Đức Phật dạy

 

 

16/02/2011.
DQC (st)

 

 

 

 

 

Liên kết website