Con người - Cuộc sống

CNCS – Dễ và khó

12:58 chiều | 28/03/2011

 

• Dễ là khi bạn có một chỗ trong sổ địa chỉ của một người, nhưng khó là khi bạn tìm được một chỗ trong trái tim của người đó.
• Dễ là khi đánh giá lỗi lầm của người khác, nhưng khó là khi nhận ra sai lầm của mình.
• Dễ là khi làm tổn thương một người mà bạn yêu thương, nhưng khó là khi hàn gắn vết thương đó.
• Dễ là khi tha thứ cho người khác, nhưng khó là khi làm cho người khác tha thứ cho mình.
• Dễ là khi đặt ra các nguyên tắc, nhưng khó là khi làm theo chúng.
• Dễ là khi nằm mơ hàng đêm, nhưng khó là khi chiến đấu vì một ước mơ.
• Dễ là khi nằm mơ hàng đêm, nhưng khó là khi chiến đấu vì một ước mơ.
• Dễ là khi thể hiện chiến thắng, nhưng khó là khi nhìn nhận một thất bại.
• Dễ là khi vấp phải một hòn đá và ngã, nhưng khó là khi đứng dậy và đi tiếp.
• Dễ là khi hứa một điều với ai đó, nhưng khó là khi hoàn thành lời hứa đó.
• Dễ là khi chúng ta nói rằng chúng ta yêu thương, nhưng khó là khi làm cho người khác cảm thấy như thế hàng ngày.
• Dễ là khi phê bình người khác, nhưng khó là khi cải thiện chính bản thân mình.
• Dễ là khi để xảy ra sai lầm, nhưng khó là khi học từ những sai lầm đó.
• Dễ là khi buồn bực vì một điều gì đó mất đi, nhưng khó là khi quan tâm đủ đến điều đó để đừng làm mất.
• Dễ là khi nghĩ về một việc, nhưng khó là khi ngừng suy nghĩ và bắt đầu hành động.
• Dễ là khi nghĩ xấu về người khác, nhưng khó là khi cho họ niềm tin.
• Dễ là khi nhận, nhưng khó là khi cho.
• Dễ là khi đọc những điều này, nhưng khó là khi bạn thực hiện nó.
• Nếu cơ hội mãi không gõ cửa, bạn phải xem mình đã xây một cánh cửa chưa đã…
 
 

– Xem Slideshow trong trang video “Con người và Cuộc sống”:
Slideshow: Dễ và khó

 
 
 
 

28/03/2011.
DQC (st)

 

 

 

 

 

Liên kết website