Kỹ năng sống

KNS – Chuyện hai con chim

9:13 chiều | 01/11/2011

 

Có một con khướu hót rất hay. Nó lúc nào cũng dương dương tự đắc lắm. Một hôm chim sâu bay sà xuống lân la làm quen. Khướu vênh mặt, ngạo mạn nói:
– Cái ngữ mi, hót thì không biết hót, chỉ biết lăng xăng ríu rít là không ai bằng.

Chim sâu từ tốn nói:
– Tôi tuy không biết hót, nhưng biết bắt sâu trừ hại cho cây.
– Xạo! Khướu dài mỏ nói – Mi bắt sâu chẳng qua là vì mi đói!

Chim sâu nghiêng nghiêng mỏ, xong lúc lắc đầu:
– Tôi làm lợi cho tôi và cũng làm lợi cho người khác, đơn giản thế thôi!

Chim khướu khinh miệt bĩu môi:
– Hạ đẳng như mi chỉ quẩn quanh lo cho cái dạ dầy cũng không xong, đâu có được thanh cao, đài các như ta!

Bỗng có một chiếc lưới ụp xuống. Hai con chim giãy giụa trong lưới . Người bắt chim lùa tay tóm con khướu bỏ vào cái lồng sắt, còn con chim sâu được giải thoát.

 

01/11/2011
DQC
 (st)

 

 

 

Liên kết website