Hình ảnh Cộng đồng

Ảnh – Sinh hoạt của CĐNVro năm 2012

9:57 chiều | 14/10/2012

 

 

CĐNVro: anh chị Thu Sơn liên hoan chia tay Cộng đồng – 14.10.2012

Slide ảnh – Anh chị Thu Sơn liên hoan chia tay Cộng đồng

 

CĐNVro: Hội DNVNro liên hoan chia tay Tham tán Thương mại

Slide ảnh – Hội DNVNro chia tay TTTM Phạm Quang Thu và phu nhân – 6.10.2012

 

CĐNVro: ĐSQVN tại Romania tổ chức ngày Quốc khánh 2.9.2012

Slide ảnh – ĐSQVN tại Romania tổ chức ngày Quốc khánh VN – 19.9.2012

 

CĐNVro: Hội Hữu nghị Việt-Ru sang thăm Romania-tháng 8.2012

Slide ảnh – Hội Hữu nghị Việt-Ru sang thăm Romania

 

CĐNVro: Lớp học tiếng Việt hè 2012

Slide ảnh – Lớp học tiếng Việt hè 2012

 

CĐNVro: Ngày Quốc tế Phụ nữ mồng 8 tháng 3

Slide ảnh – Ngày QTPN mồng 8 tháng 3

 

 

Bucharest 2012.

Dương Quỳnh Chi

 

 

 

 

 

Liên kết website