Hình ảnh CLB

Album – Đêm hội Áo Dài – 23.10.2011

11:20 chiều | 23/10/2011

 

 

CLBPNro: Đêm hội Áo Dài – 23/10/2011

*** Album – Đêm hội Áo Dài – 23/10/2011

 

 

 

 

 

Bucharest, 23/10/2011.

Dương Quỳnh Chi

 

 

 

 

 

Liên kết website