Hình ảnh CLB

Album – Chia tay Tham tán Thương mại Việt Nam tại Romania Vũ Thiện Toàn và Phu nhân

11:21 chiều | 05/07/2009

 

 

 

CĐNVro: Chia tay Tham tán Thương mại Việt Nam tại Romania Vũ Thiện Toàn và Phu nhân  – 5.7.2009

*** Album – Chia tay Tham tán Thương mại Việt Nam tại Romania Vũ Thiện Toàn và Phu nhân

 

 

 

Bucharest, 05/07/2009.

Dương Quỳnh Chi

 

 

 

 

 

Liên kết website